انواع سند خرید ویلا

یکی از اقدام‌های مهمی که در هنگام خرید ملک بایستی صورت گیرد، توجه ویژه  به سند ملک و صحت و درستی آن است . سند ملکی مشاع در اصل به معنی شریک بودن است . یعنی یک ملکی، دو یا بیشتر صاحب داشته باشد . در واقع ملک مشاع ملکی ...

برای خرید ویلا چه مدارکی را باید بررسی کنیم ؟

هنگام خرید ویلا بهتر است قید ویلاهای قول‌نامه‌ای را بزنید. سراغ ویلاهایی بروید که سند شش‌دانگ اعیان، پروانه ساخت، پایان کار و سند تفکیکی دارند. اگر ویلای شهرکی با سند مشاع می‌خرید، اطمینان حاصل کنید که امکان تفکیک سند در آینده وجود داشته باشد. خرید ویلایی که در منطقه‌ای با ...

تاریخ انتشار : 12 ژانویه , 2019 دسته بندی : خرید ویلا