اجاره ویلا

فیلتری انتخاب نشده است
برحسب تومان
4 رقم سال شمسی
عدد برحسب متر
عدد برحسب متر
اجاره ویلا ساحلی با ویو عالی در زیباکنار
400,000تومان

اجاره ویلا ساحلی با ویو عالی در زیباکنار

 • 1 تخت 2 نفره تخت
 • 1 اتاق
زیباکنار
کد: ۳۴۳۳
ویلا ساحلی در زیباکنار گیلان
450,000تومان

اجاره ویلا ساحلی در زیباکنار گیلان

 • ۲ عدد تخت ۲ نفره تخت
 • ۲ اتاق
زیباکنار
کد: ۳۳۷۰
اجاره ویلا دارای استخر سرپوشیده در زیباکنار
1,200,000تومان

اجاره ویلا دارای استخر سرپوشیده در زیباکنار

 • ۳ عدد تخت ۲ نفره تخت
 • ۳ اتاق
زیباکنار
کد: ۲۲۶۷
اجاره ویلا ساحلی با چشم انداز طبیعت در زیباکنار
700,000تومان

اجاره ویلا ساحلی با چشم انداز طبیعت در زیباکنار

 • ۳ عدد تخت ۲ نفره تخت
 • ۳ اتاق
زیباکنار
کد: ۱۷۴۰
اجاره ویلا در زیباکنار با چشم انداز دریا
400,000تومان

اجاره ویلا در زیباکنار با چشم انداز دریا

 • ۱ عدد تخت ۲ نفره تخت
 • ۱ اتاق
زیباکنار
کد: 1739
اجاره ویلا ساحلی با چشم‌انداز دریا در زیباکنار
400,000تومان

اجاره ویلا ساحلی با چشم‌انداز دریا در زیباکنار

 • ۱ عدد تخت دو نفره تخت
 • ۱ اتاق
زیباکنار
کد: ۱۵۱۲
اجاره ویلا استخردار در بندر انزلی
1,800,000تومان

اجاره ویلا استخردار در بندر انزلی

 • ۳ عدد تخت دو نفره تخت
 • ۳ اتاق
انزلی
کد: ۱۲۲۴
اجاره ویلا با استخر آب گرم روباز در فومن
1,500,000تومان

اجاره ویلا با استخر آب گرم روباز در فومن

 • ۴ تخت ۲ نفره تخت
 • ۴ اتاق
فومن / قلعه رودخان
کد: ۷۴۶۸
اجاره ویلا با میز پینگ پنگ در زیباکنار
350,000تومان

اجاره ویلا با میز پینگ پنگ در زیباکنار

 • ۲ تخت ۲ نفره تخت
 • ۲ اتاق
زیباکنار
کد: ۷۳۵۱
اجاره ویلا با چشم انداز شهر انزلی
350,000تومان

اجاره ویلا با چشم انداز شهر انزلی

 • ۱ تخت ۲ نفره تخت
 • ۱ اتاق
انزلی
کد: ۶۶۷۸
اجاره ویلا با استخر روباز و اسپیلت در زیباکنار
1,000,000تومان

اجاره ویلا با استخر روباز و اسپیلت در زیباکنار

 • ۲ تخت ۲ نفره تخت
 • ۲ اتاق
زیباکنار
کد: ۵۹۲۹
اجاره ویلا با امکانات تفریحی در انزلی
1,400,000تومان

اجاره ویلا با امکانات تفریحی در انزلی

 • ۳ تخت ۲ نفره تخت
 • ۳ اتاق
انزلی / خیابان پاسداران
کد: ۵۱۷۲
اجاره ویلا در فومن و نزدیکی قلعه رودخان
1,200,000تومان

اجاره ویلا در فومن و نزدیکی قلعه رودخان

 • ۳ تخت ۲ نفره تخت
 • ۳ اتاق
فومن/قلعه رودخان
کد: ۵۰۳۹
اجاره ویلا ساحلی با مصافت کم تا دریا و دارای استخر
1,000,000تومان

اجاره ویلا ساحلی با مصافت کم تا دریا و دارای استخر

 • ۴ تخت ۲ نفره تخت
 • ۲ اتاق
زیباکنار
کد: ۴۵۶۰
اجاره ویلا در سنگاچین با استخر و میز بیلیارد
1,800,000تومان

اجاره ویلا در سنگاچین با استخر و میز بیلیارد

 • ۳ عدد تخت ۲ نفره تخت
 • ۳ اتاق
سنگاچین
کد: ۴۲۴۹