فقط آگهی های فروش

بر اساس شهر

بر اساس نوع ملک

براساس قیمت

بر اساس متراژ

کد ویلا : 0050

ویلا فلت استخردار

متراژ زمین : 300 متر متر
متراژ بنا : 130 متر متر
نوع ملک : مستقل
کد ویلا : 0387

ویلای فلت نما رومی

متراژ زمین : 270 متر متر
متراژ بنا : 110 متر متر
نوع ملک : شهرکی