فقط آگهی های فروش

بر اساس شهر

بر اساس نوع ملک

براساس قیمت

بر اساس متراژ

کد ویلا : 0032

ویلای شخصی ساز

متراژ زمین : 210 متر
متراژ بنا : 105 متر
نوع ملک : مستقل
کد ویلا : 0031

ویلای دوبلکس

متراژ زمین : 210 متر
متراژ بنا : 160 متر
نوع ملک : مستقل
کد ویلا : 0026

ویلای نما مدرن

متراژ زمین : 258 متر
متراژ بنا : 95 متر
نوع ملک : مستقل
کد ویلا : 0025

ویلا نما رومی

متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 90 متر
نوع ملک : مستقل
کد ویلا : 0024

ویلا شهرکی نما سنگ

متراژ زمین : 200 متر
متراژ بنا : 150 متر
نوع ملک : مستقل
کد ویلا : 0017

ویلای شهرکی

متراژ زمین : 320 متر
متراژ بنا : 220 متر
نوع ملک : شهرکی
کد ویلا : 0016

ویلا دوبلکس

متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 160 متر
نوع ملک : مستقل