اجاره ویلا با میز پینگ پنگ در زیباکنار

زیباکنار
اجاره ویلا با میز پینگ پنگ در زیباکناراجاره ویلا با میز پینگ پنگ در زیباکنار
۲ تخت ۲ نفره تخت
۲ الی ۸ نفره
۲ اتاق
سوئیت ندارد
۱ طبقه