اجاره ویلا در سنگاچین با استخر و میز بیلیارد

سنگاچین
اجاره ویلا در سنگاچین با استخر و میز بیلیارداجاره ویلا در سنگاچین با استخر و میز بیلیارد
۳ عدد تخت ۲ نفره تخت
۶ الی ۱۲ نفره
۳ اتاق
سوئیت ندارد
۳ طبقه