اجاره ویلا در فومن و نزدیکی قلعه رودخان

فومن/قلعه رودخان
اجاره ویلا در فومن و نزدیکی قلعه رودخاناجاره ویلا در فومن و نزدیکی قلعه رودخان
۳ تخت ۲ نفره تخت
۶ الی ۱۰ نفر
۳ اتاق
سوئیت ندارد
۲ طبقه