فقط آگهی های فروش

بر اساس شهر

بر اساس نوع ملک

براساس قیمت

بر اساس متراژ

کد ویلا : 2002

ویلا باغ 1000متری

متراژ زمین : 1000 متر
متراژ بنا : 135 متر
نوع ملک : مستقل
کد ویلا : 2001

ویلاباغ

متراژ زمین : 687 متر
متراژ بنا : 80 متر
نوع ملک : مستقل