فقط آگهی های فروش

بر اساس شهر

بر اساس نوع ملک

براساس قیمت

بر اساس متراژ

کد ویلا : 1007

زمین مسکونی

متراژ زمین : 205 متر
نوع ملک : مستقل
کد ویلا : 1002

زمین مسکونی

متراژ زمین : 200 متر
نوع ملک : مستقل